Liveurope

Ancienne Belgique (vedoucí platformy, BE), Palác Akropolis (CZ) a další více než dvě desítky partnerů

Platforma Liveurope je iniciativa, která spojuje třináct vysoce ceněných hudebních klubů ze třinácti evropských zemí. Cílem platformy je zvýšit počet nových zahraničních evropských talentů v klubových programacích. Hlavním posláním iniciativy je podpora hudebních klubů a nadnárodní mobility vycházejících evropských hudebních umělců. Síť bude rovněž usilovat o rozšíření svého publika, o dosažení jeho co největší rozmanitosti.

Příjemce grantu:
Ancienne Belgique (vedoucí platformy, BE), Palác Akropolis (CZ) a další více než dvě desítky partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské platformy
Celkový grant:
500 000 €
Rok získání grantu:
2015
Realizace projektu:
01. 10. 2015 – 01. 09. 2016
Web projektu:
http://liveurope.eu/
Související podpořené projekty