Love and Capitalism, Land of Fire

Cinepoint (CZ)
Příjemce grantu:
Cinepoint (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European mini-slate development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE
Celkový grant:
60 000 €
Rok získání grantu:
2022
Web projektu:
Cinepoint
Související podpořené projekty