Magic Carpets

Viešoji įstaiga Kauno bienalė (vedoucí platformy, LT), Prague Biennale (CZ) + 12 dalších partnerů

Platforma vznikla za účelem podpory a prezentace začínajících umělců a kulturních profesionálů při implementaci strategie rozvoje publika a stimulaci mezinárodních kulturních aktivit. Mladí umělci získali příležitost tvořit a pracovat společně s lokálními komunitami formou rezidenčních pobytů a prozkoumat lokální kontext skrze zastřešující rámec kouzelného koberce, který odkazuje k příběhům, které nás přenáší jinam, a k dlouhé nomádské tradici. Umělci spolupracovali s partnerskými organizacemi, převážně zavedenými festivaly, reflektovali svůj program tak, aby zůstal nadále relevantní pro dnešní publikum a navázali dlouhodobé vztahy v době sociálních a digitálních změn; zkoumali, jak se mohou umělecké procesy a zapojení občanské společnosti stát vzájemně se inspirujícími fenomény a zlepšit komunitní rozměr života v evropských městech a regionech. Rezidence, workshopy, výstavy, evaluace a monitoring, online platforma, intenzivní komunikace a branding to vše platformě pomohlo k tomu, aby se stala evropskou značkou, labelem kvality pro současné začínající umělce a komunity po celé Evropě. Platforma také vyhlásila cenu pro evropské komunity CO-CREATE & COMPREHEND; ocenění je určeno projektům, v kterých komunity dostaly prostor pro sdílení příběhů, zkušeností, zdrojů a dovedností s umělci a kulturními profesionály a které eventuálně vytváří lepší kulturní, emocionální a vůbec celospolečenské prostředí. Evropské hodnoty mají na zřeteli nejen umělci, místní komunity a geograficky vyvážení členové a účastníci, ale také publikum. Platforma přispěla k řešení současných evropských výzev a demonstrovala měkkou schopnost kultury akcelerovat interkulturní dialog a vzájemné porozumění.

Příjemce grantu:
Viešoji įstaiga Kauno bienalė (vedoucí platformy, LT), Prague Biennale (CZ) + 12 dalších partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské platformy
Celkový grant:
500 000 €
Rok získání grantu:
2017
Realizace projektu:
01. 08. 2017 - 01. 07. 2018
Web projektu:
http://www.magiccarpets.eu/
Související podpořené projekty