Marathon, The Drained Sea, My Father Kutuzov, Exit Only, Neighborhood Gatekeepers

Hypermarket Film (CZ)
Příjemce grantu:
Hypermarket Film (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European slate development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-DEVSLATE
Celkový grant:
160 000 €
Rok získání grantu:
2022
Web projektu:
Hypermarket Film
Související podpořené projekty