Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu (CZ)

MFDF Ji.hlava je největší festival věnovaný autorskému dokumentárnímu filmu ve střední a východní Evropě. Probíhá tradičně koncem října a pravidelně uvádí více než sto titulů ve světové, mezinárodní nebo evropské premiéře v několika soutěžních sekcích. Zároveň je pro něj důležitá práce s publikem, dramaturgie, a obecně celková inovativnost a snaha stále přicházet s něčím novým nebo rozvíjet už zavedené postupy.

Příjemce grantu:
DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Festivaly
Okruh:
Festivaly
Výzva:
EAC/S32/2013
Celkový grant:
41 000 €
Rok získání grantu:
2015
Web projektu:
MFDF Ji.hlava
Související podpořené projekty