MIDPOINT Institute – Feature Launch a Series Launch Programs

Akademie múzických umění v Praze (CZ)

MIDPOINT Institute je mezinárodní vzdělávací instituce, která se zaměřuje na dramaturgii a vývoj scénářů a organizuje řadu různých programů pro tvůrce celovečerních i krátkých filmů, televizních a webových seriálů.

Program MIDPOINT Series Launch se zaměřuje na vývoj TV seriálů a webových seriálů různých formátů a je určen především pro účastníky ze střední a východní Evropy, Balkánu, pobaltských zemí a oblasti Středozemí.

Program MIDPOINT Feature Launch je určený týmům začínajících filmových profesionálů (scénáristé, režiséři a producenti) ze střední a východní Evropy, kteří vyvíjejí svůj první nebo druhý celovečerní film. Program je zaměřen na vývoj projektu a scénáře a možnosti dalšího financování a koprodukce.

Příjemce grantu:
Akademie múzických umění v Praze (CZ)
Partneři:

Akademie múzických umění v Praze (CZ) 1 511 026,6 €, CHARACTER – FILM DEVELOPMENT ASSOCIATION (SK) 

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Vzdělávání profesionálů
Okruh:
Talents and skills
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-TRAINING
Celkový grant:
1 578 756,48 €
Rok získání grantu:
2022
Web projektu:
MIDPOINT Institute
Související podpořené projekty