MIDPOINT Institute – Feature Launch a Series Launch

Akademie múzických umění v Praze (CZ)

MIDPOINT Institute je mezinárodní vzdělávací instituce, která se zaměřuje na dramaturgii a vývoj scénářů a organizuje řadu různých programů pro tvůrce celovečerních i krátkých filmů, televizních a webových seriálů.

Program MIDPOINT Series Launch se zaměřuje na vývoj TV seriálů a webových seriálů různých formátů a je určen především pro účastníky ze střední a východní Evropy, Balkánu, pobaltských zemí a oblasti Středozemí.

Program MIDPOINT Feature Launch je určený týmům začínajících filmových profesionálů (scénáristé, režiséři a producenti) ze střední a východní Evropy, kteří vyvíjejí svůj první nebo druhý celovečerní film. Program je zaměřen na vývoj projektu a scénáře a možnosti dalšího financování a koprodukce.

Příjemce grantu:
Akademie múzických umění v Praze (CZ)
Partneři:

Akademie múzických umění v Praze (CZ) 460 766 €, Character – Film development Association (SK)

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Vzdělávání profesionálů
Okruh:
Talents and skills
Výzva:
CREA-MEDIA-2021-TRAINING
Celkový grant:
462 624 €
Rok získání grantu:
2021
Web projektu:
MIDPOINT Institute
Související podpořené projekty