MoFu – Modernism for the Future 360/365

Kaunas 2022 (vedoucí projektu, LT), Vaizard (CZ), Intercommunale Leiedal (BE), Instytut strategii kultury (UA)

Projekt čerpá inspiraci z fyzického a nehmotného dědictví modernistického období (jmenovitě jeho hlavního období mezi první a druhou světovou válkou) a spojuje města, která mají výraznou vrstvu modernistické architektury: Brno, Kaunas, Kortrijk a Lvov.

Cílem partnerů je vytvořit nové významy/současný diskurz a posílit evropský příběh modernistického dědictví vytvořením nových uměleckých interdisciplinárních interpretací fenoménu modernistické architektury a modernismu. Projekt vyprodukuje čtrnáct nových uměleckých děl ve čtyřech evropských městech a mezinárodní výstavu: umělecký příběh modernismu a jeho význam pro dnešní společnost. Partneři projektu přijmou čtrnáct místních umělců zastupujících různé umělecké disciplíny. Sedm z nich odcestuje do partnerských měst a vytvoří nový umělecký projekt specifický pro dané místo inspirovaný místním modernistickým dědictvím a jeho kontextem. Dalších sedm bude realizovat umělecké projekty lokálně. Umělci budou pracovat v úzkém kontaktu s místními občany, zúčastněnými stranami a výzkumnými pracovníky. Vyberou jeden nebo několik objektů, které představují tradici modernistické architektury, na kterou budou jejich díla zaměřena a kde budou nakonec jejich díla představena. Tato metoda otevře dveře do nekonvenčních, částečně soukromých nebo zcela soukromých prostor, které dosud nebyly objeveny, nebo nabídne nový pohled na modernistickou tradici a její jedinečné prvky.

Projekt rovněž zapojí umělce a partnery projektu do úzkého vztahu k místním občanům a komunitám, věnujícím se kulturnímu dědictví, povzbudí diskuzi o každodenním životě v historických objektech, vyzdvihne některé z pozitivních postupů uchování kulturního dědictví a dialog o rozmanitosti modernistického hnutí v Evropě.

Partneři představí všechny realizované umělecké aktivity i příběh modernistické architektonické tradice v Evropě na závěrečné výstavě v rámci programu Kaunas European Capital of Culture 2022.

Příjemce grantu:
Kaunas 2022 (vedoucí projektu, LT), Vaizard (CZ), Intercommunale Leiedal (BE), Instytut strategii kultury (UA)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 10. 2020 - 01. 05. 2022
Web projektu:
https://kaunas2022.eu/en/modernism-for-the-future/
Související podpořené projekty