Moje vlastní Mongolsko, Rok vdovy, Sperminátoři, Opuštění

Artcam Films (CZ)
Příjemce grantu:
Artcam Films (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - soubor projektů
Výzva:
EACEA/23/2017
Celkový grant:
142 500 €
Rok získání grantu:
2018
Související podpořené projekty