Moving Borders – dance approaches from the new Ukrainian diaspora across Europe

Aerowaves Europe (IE, vedoucí projektu), Tanec Praha (CZ), La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne (FR), Arte Sella (IT)

Projekt podpoří zapojení ukrajinských tanečních umělkyň do evropských tanečních institucí. Pokusí se také podpořit další ukrajinské uprchlíky při začleňování do místního kulturního života. Pomůže institucím budovat související kapacity.

Projekt Moving Borders spojuje taneční síť, dva taneční domy a muzeum, aby prozkoumaly, jak se daří integrovat tanečnice prchající společně s miliony dalších žen a dětí z Ukrajiny před ruskou okupací do kulturního života, a aby rozvíjely inkluzivní a soudržné postupy v celé Evropě.

Mnohé taneční a kulturní organizace potřebují nástroje, které jim pomohou zvládnout příchod vysídlených umělců a civilistů, usnadní výměnu v rámci místního sociálního a kulturního kontextu, pomohou se začleněním nově příchozích a poradí, jak reagovat na nové výzvy, které pohyb lidí mezi zeměmi přináší.

Hlavním cílem projektu je vedle budování kapacit tanečních organizací a muzeí pro přijímání vysídlených tanečních umělců a začleňování nových komunit uprchlíků do místního kulturního života také zkoumání procesů profesního a uměleckého růstu a procesu tvorby uměleckých komunit reagujících na dění v Evropě.

Aktivity projektu zahrnují mezinárodní workshopy, mezinárodní setkání, výzkum a diseminační akce.

Projektu se zúčastní 1 500 profesionálů: tanečníků, uměleckých a řídících pracovníků v oblasti tance, muzejních profesionálů, ukrajinských tanečních umělkyň, které se přestěhovaly do zemí Kreativní Evropy, a 400 neprofesionálních tanečníků: ukrajinských uprchlíků, místních občanů, komunit a diváků.

Očekávaných výsledků je několik: například inovativní postupy na podporu práce umělců tanečních organizací a muzeí, kteří zapojují ukrajinské umělce a uprchlíky, nebo rozvoj vnímavosti umělecké komunity v celé Evropě.

Mezi hlavní výstupy patří tři živé/hybridní mezinárodní workshopy, čtyři živá/hybridní mezinárodní setkání, deset digitálních mezinárodních setkání/workshopů, čtyři podcasty shromažďující zkušenosti a vyprávění příběhů, jedna online publikace shromažďující výsledky výzkumu, pět propagačních akcí atd.

Projekt Moving Borders v průběhu svého trvání osloví více než 30 000 lidí.

Příjemce grantu:
Aerowaves Europe (IE, vedoucí projektu), Tanec Praha (CZ), La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne (FR), Arte Sella (IT)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty