Mrtvá hora, Kolem ohně, Nevinný žert

Xova Film (CZ)
Příjemce grantu:
Xova Film (CZ)
Partneři:

+ Půlnoční lov (krátký film)

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European mini-slate development
Výzva:
CREA-MEDIA-2023-DEVMINISLATE
Celkový grant:
130 000 €
Rok získání grantu:
2023
Web projektu:
Xova Film
Související podpořené projekty