MUSE.ar

Pro Progressione (vedoucí projektu, HU), NaFilM:Národní filmové muzeum (CZ), IVAR Studios (S), Novena (HR), Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (HU), Howest (NL), Lepenski Vir (RS)

Cílem mezinárodního projektu MUSE.ar je vytvořit online rozhraní, které umožní muzeím a památkovým objektům pracovat se svými digitálními sbírkami inovativním a smysluplným způsobem. Kulturní instituce tak získají možnost využívat vytvořené rozhraní pro vývoj virtuální a rozšířené reality nebo digitálních her, jejichž cílem bude podpořit vzdělávací účinek i zážitek z expozic. První obsahy vznikly na základě intenzivní spolupráce týmu umělců během rezidencí ve spojení s kurátory a eduktáry každého ze zapojených muzeí. Partnerským subjektem z České republiky je NaFilM: Národní filmové muzeum, první muzeum českého filmu, které je pro své originální zpracování a kombinaci interaktivních prvků s herními principy a vzdělávání nejlépe hodnoceným muzeem v ČR.

Příjemce grantu:
Pro Progressione (vedoucí projektu, HU), NaFilM:Národní filmové muzeum (CZ), IVAR Studios (S), Novena (HR), Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (HU), Howest (NL), Lepenski Vir (RS)
Část programu:
Mezioborová činnost
Oblast podpory:
Pilotní projekty, Innovation Lab
Výzva:
Bridging culture and audiovisual content through digital
Celkový grant:
390 000 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 02. 2021 –⁠ 01. 08. 2022
Web projektu:
https://proprogressione.com/en/project/muse-ar/
Související podpořené projekty