Gravity – Network of Electronic Music Venues

Ciemna 1 (vedoucí projektu, PL), Ankali Corp. (CZ), ZMF Event (DE)

Hlavním cílem projektu je vytvoření sítě míst pro elektronickou hudbu pro plynulejší a udržitelnější spolupráci prostřednictvím výměny znalostí a vzdělávacích aktivit. Druhým cílem je zaměřit se na nadnárodní mobilitu umělců, a dát tak šanci méně uznávaným umělcům rozvíjet svou kariéru prostřednictvím mezinárodního vystoupení na hudebních místech partnerů projektu.

Příjemce grantu:
Ciemna 1 (vedoucí projektu, PL), Ankali Corp. (CZ), ZMF Event (DE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 10. 2020 - 01. 01. 2023
Web projektu:
https://gravitynetwork.eu/
Související podpořené projekty