Norm and Gnomes

Tomáš Eiselt (CZ)
Příjemce grantu:
Tomáš Eiselt (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EACEA/17/2019
Celkový grant:
60 000 €
Rok získání grantu:
2020
Související podpořené projekty