O nepotřebných věcech a lidech

Maurfilm (CZ)
Příjemce grantu:
Maurfilm (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EACEA/20/2016
Celkový grant:
60 000 €
Rok získání grantu:
2017
Související podpořené projekty