Œil du Monde (ODM)

Éditions Memo (vedoucí projektu, FR), Baobab&GplusG s. r. o. (CZ), Calamus SAS Di Paolo Canton EC (IT), Magdalena Kłos-Podsiadło – Wytwórnia (PL)

Projekt realizují čtyři nakladatelství dětské literatury z Francie, Polska, Česka a Itálie.

Má dva hlavní cíle: Za prvé, zdůraznit a podpořit kulturní a jazykovou rozmanitost mezi mladými lidmi ve věku od 0 do 15 let a v jejich okolí tím, že umožní šíření děl (portfolií) umělců a spisovatelů vydaných těmito čtyřmi nakladatelstvími a osmi dalšími nakladatelstvími ze Španělska, Portugalska, Norska a mimo Evropu také z Rwandy, Mexika, Indie a Japonska. Výběr mladých čtenářů je reakcí na snahu přispět ke zvýšení povědomí mladých čtenářů, budoucích občanů Evropské unie, o bohatství kulturní a jazykové rozmanitosti. Za druhé přispět k navázání pevné a udržitelné spolupráce mezi těmito malými kreativními nakladateli, podpořit jejich schopnost inovovat a posílit jejich ekonomickou životaschopnost v koncentrovanějším a jednotnějším prostředí.

Příjemce grantu:
Éditions Memo (vedoucí projektu, FR), Baobab&GplusG s. r. o. (CZ), Calamus SAS Di Paolo Canton EC (IT), Magdalena Kłos-Podsiadło – Wytwórnia (PL)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty