Nepela

Bedna Films (CZ)
Příjemce grantu:
Bedna Films (CZ)
Partneři:

Bedna Films (CZ) – 33 625 €, NOVINSKI s.r.o. (SK).

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2021-CODEV
Celkový grant:
65 244 €
Rok získání grantu:
2021
Web projektu:
Bedna Films
Související podpořené projekty