On Mobilisation: Micro- and transnational communities mobilisation through artistic practice

WP Zimmer (vedoucí projektu, BE), ALT@RT z. ú. (CZ), Baltic Art Center (SE), Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale (IT)

Projekt On Mobilisation se zaměřuje na mobilizaci komunity prostřednictvím uměleckých procesů. Tento projekt zdola nahoru se aktivně zapojuje do mezinárodního solidárního a emancipačního hnutí. Jeho cílem je spojit a zapojit jednotlivce do podpory forem sociální spravedlnosti a rovnosti.

Za účelem účinného řešení konceptu komunitní mobilizace projekt zahrnuje místní specifika čtyř partnerských organizací a dvou přidružených partnerů a začleňuje projekty uměleckého výzkumu do komunit; tyto čtyři místní kontexty se stávají případovými studiemi pro nadnárodní procesy mobilizace komunit. Dvěma důležitými aspekty projektu On Mobilisation je posílení postavení mikrokomunit prostřednictvím uměleckých postupů a propojení místních znalostí s mezinárodní mobilitou, čímž se vytváří nadnárodní komunita. Je zaměřena na profesionály, umělce, občany, z nichž mnozí jsou znevýhodněni a žijí v neustálé nejistotě kvůli svému původu, třídě, pohlaví či věku. Komunita je mobilizována přijetím radikálních forem kulturní participace, kterou zprostředkovává šest mezinárodních umělců: Kalle Brolin, Elisabetta Consonni, Daniele Ninarello, Ahilan Ratnamohan, Marika Smreková a Danae Theodoridou. On Mobilisation navrhuje rámec pro participaci, v dynamice peer-to-peer, přispívající k trvalé poptávce po elementární rovnosti, sociální spravedlnosti a posílení postavení. Vytváří neformální a inkluzivní model učení v rámci kultury, podněcuje výměnu, aktivizuje občany, rozvíjí publikum, a tím otevírá spojení s dalšími společenskými sférami a oblastmi, které byly dříve nedostupné. Během projektu je realizováno 7 uměleckých rezidencí, 4 večerní školy On Mobilisation, 4 nadnárodní sympozia a 2 nadnárodní výstavy. Vzniknou také 2 publikace On Mobilisation Vocabulary a On Mobilisation Toolkit, které jsou k dispozici na webových stránkách On Mobilisation.

Příjemce grantu:
WP Zimmer (vedoucí projektu, BE), ALT@RT z. ú. (CZ), Baltic Art Center (SE), Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale (IT)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty