Open House Europe (OHEu)

Architektūros fondas (vedoucí projektu, LT), Spolek Kultura & Management z. s. (CZ) + dalších 9 partnerů

Open House Europe je projekt, jehož cílem je podpořit inkluzivnější debatu o architektuře jako společné evropské identitě, přiblížit hodnoty kvalitních prostor široké veřejnosti a umožnit občanům zasazovat se o dobře navržené stavební prostředí.

Open House Europe se připojuje ke 12 místním Open Houseům, což jsou víkendové festivaly, během nichž se významné budovy ve městě otevírají k bezplatným prohlídkám a jejichž součástí jsou často přednášky, diskuze, představení a další aktivity. Místní festivaly nabízejí rozmanité a bezprostřední zážitky z architektury zdarma a poskytují veřejnosti jedinečnou příležitost zapojit se do lokálních aktivit, zatímco společné akce a koordinovaná společná témata Open House Europe podpoří přístupnost a vytvoří interaktivní nástroje, které odhalí roli architektury jako součásti evropské identity a ukáží pozitivní příklady toho, jak by architektura mohla reagovat na současné environmentální a sociální výzvy.

Příjemce grantu:
Architektūros fondas (vedoucí projektu, LT), Spolek Kultura & Management z. s. (CZ) + dalších 9 partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-3
Celkový grant:
1 964 589 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty