Opera Vision

Opera Europa (vedoucí projektu, BE), Národní divadlo (CZ), Národní divadlo Brno (CZ) a 26 zahraničních partnerů

Opera Vision je název projektu, který se týká evropské opery v digitálním prostředí. Projekt nabídne v rámci evropské operní sezóny bohatý, rozmanitý a bezplatný internetový program připravený ve spolupráci se 30 operními domy z 19 zemí. Operní vize klade zvláštní důraz na získávání a kultivaci nového, mladého publika, oslavu evropského kulturního dědictví a rozvoj opery pro budoucnost.

Projekt vychází z úspěchů projektu The Opera Platform (TOP), který byl zahájen v r. 2014 a který byl spolufinancován z programu EU Kreativní Evropa. První fáze projektu Opera Europa se uskutečnila ve spolupráci s televizní stanicí ARTE a 15 divadly, které k projektu přispěly vlastními inscenacemi, vybranými z 12 evropských zemí. Projekt TOP si vybudoval dobrou pověst díky kvalitní dramaturgii a získal si početné mezinárodní publikum. Tato platforma bude ve stávající formě stažena z internetu v říjnu 2017 a projekt Operní vize usiluje o to, aby byl v živém vysílání dostupný od té doby až do konce roku 2020.

V letech 2018 až 2020 Operní vize nabídne platformu s bohatým obsahem, čerpající z rozmanitých partnerství; počet divadelních partnerů se zdvojnásobil na 30 (60 % partnerů je nových). Obsah bude rozmanitější (bude zahrnovat dlouhometrážní i krátkometrážní formáty), inkluzivnější (včetně různých typů muzikálů) a pravidelnější (v průměru dvě živá vysílání za měsíc).

Operní vize využije rychle se rozvíjejících technologických možností k oslovení většího počtu diváků a k propagaci evropských kulturních hodnot ve světě.

Operní vize: bude navazovat četná inkluzivní partnerství s evropskými operními divadly, bude nabízet dlouhometrážní i krátkometrážní rozmanitý a snadno přístupný program, se ve spolupráci s pedagogickými a vzdělávacími organizacemi zaměří na získávání mladého publika, oslaví Evropský rok kulturního dědictví 2018, bude rozvíjet dané médium pomocí inovativního využití nejmodernější technologie, rozšíří dopad platformy prostřednictvím mezioborové spolupráce ad.

Příjemce grantu:
Opera Europa (vedoucí projektu, BE), Národní divadlo (CZ), Národní divadlo Brno (CZ) a 26 zahraničních partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
1 993 000 €
Rok získání grantu:
2017
Realizace projektu:
01. 08. 2017 – 01. 02. 2021
Web projektu:
https://operavision.eu/
Související podpořené projekty