Operation Monaco

PUBRES (SK)
Příjemce grantu:
PUBRES (SK)
Partneři:

Cineart TV Prague (CZ) – 17 548 €

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-CODEV
Celkový grant:
51 253 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty