Ošklivá Mandarínka

Analog Vision (CZ)
Příjemce grantu:
Analog Vision (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EACEA/22/2018
Celkový grant:
30 000 €
Rok získání grantu:
2019
Související podpořené projekty