Our Lives

Gorilla Theater Berlin (vedoucí projektu, DE), Česká improvizační liga (CZ), Zavod Federacija, organizacija in izvedba kulturnih in umetniških projektov (SI), Combats Absurdes (FR)

Mezinárodní divadelní projekt Our Lives využívá improvizační divadlo a s pomocí této umělecké formy se zabývá tím, čím si jsou podobné životy lidí ve 28 členských zemí EU i čím se tyto životy liší. Projekt je realizován v průběhu 21 měsíců a zahrnuje tvorbu a produkci více než 50 veřejných akcí (divadelních performancí, workshopů, diskuzních panelů a přednášek), které se uskuteční v 18 zemích EU. Projektu se zúčastní umělci ze všech 28 členských zemí EU. Umělecká složka začíná čtyřmi tvůrčími týdny, které proběhnou ve čtyřech z partnerských zemí. Během každého z těchto týdnů bude tým složený z šesti herců a jednoho hudebníka pracovat na struktuře díla věnovaného životu jednoho umělce. Při improvizaci před publikem bude tudíž vycházet z reálného života. Projekt vyvrcholí představením výsledků této práce na festivalu Our Lives v Berlíně, na němž se sejde všech 28 účinkujících k devítidenní spolupráci a výměně zkušeností. Poté se projekt rozletí do celé Evropy: 14 zemí přivítá jednoho z umělců z druhé čtrnáctky členských zemí EU; každé veřejné akce se tak zúčastní dva umělci. Každá ze 14 dvojic představí výsledný útvar, jímž může být performance, přednáška, workshop či jakékoli jiné umělecké vyjádření. Posledním uměleckým krokem je festival Naked Stage (Nahá scéna) v Ljubljani, na němž se znovu setkají čtyři partnerské země, aby prezentovaly výsledky práce na projektu.

Tři ze čtyř organizačních partnerů vzájemně spolupracovali už v minulosti, např. v letech 2013 až 2015 na projektu Should I stay or should I go?, spolufinancovaném programem Evropské unie Kreativní Evropa. V případě nového projektu se k nim připojila Česká improvizační liga (ČR). Naše životy budou vycházet z uměleckých a manažerských zkušeností s projektem Should I stay or should I go?, ale zaměří se na jiná témata a na vytvoření větší sítě umělců ze všech zemí EU.

Příjemce grantu:
Gorilla Theater Berlin (vedoucí projektu, DE), Česká improvizační liga (CZ), Zavod Federacija, organizacija in izvedba kulturnih in umetniških projektov (SI), Combats Absurdes (FR)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
198 026 €
Rok získání grantu:
2017
Realizace projektu:
01. 08. 2017 – 01. 04. 2019
Web projektu:
http://www.ourlives.eu/start.html
Související podpořené projekty