Performing Arts as the Third Place for the Young Audience (3Place)

Norskscenekunstbruket (vedoucí projektu, NO), Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla (CZ), JES Stuttgart (DE)

Projekt Performing Arts as the Third Place for the Young Audience (3Place) se partneři budou zabývat sociologickými teoriemi třetího místa, a to nejen jako fyzického místa, ale také jako sociálního a imaginárního prostoru uměleckého zážitku.

Prostřednictvím tří dílčích témat chtějí společně s mladým publikem, umělci a dalšími profesionály v oblasti scénických umění prozkoumat myšlenku třetího místa:

1) fyzické: jak vytvořit nebo proměnit fyzický prostor, ve kterém se mladé publikum cítí jako doma a je do něj začleněno?, 2) umělecké: jak vytvořit umělecký zážitek, ve kterém se mladé publikum cítí jako doma a je do něj začleněno?, 3) zapojení: jak zapojit mladé publikum tak, aby se cítilo zastoupeno?

Každé téma má celoroční zaměření s táborem, návštěvou festivalu, digitálními workshopy a průběžnou prací v terénu v jednotlivých organizacích a jejich komunitách. Projekt propojí umělce a publikum a bude rozvíjet různé metody, aby se zážitek z divadelního umění stal místem, kam patří, mimo domov a školu – třetím místem. Projekt propojí rozvoj umělců, rozvoj publika a rozvoj míst a bude zahrnovat organizace, umělce a místa, která zkoumají různé způsoby účasti a spolupráce.

Příjemce grantu:
Norskscenekunstbruket (vedoucí projektu, NO), Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla (CZ), JES Stuttgart (DE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2022
Web projektu:
3place.eu
Související podpořené projekty