Phonopolis

HAMMERWARE (CZ)
Příjemce grantu:
HAMMERWARE (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Videohry
Výzva:
EAC/S31/2013
Celkový grant:
37 459 €
Rok získání grantu:
2014
Související podpořené projekty