Plague, Twins, Cyclopath, Vivo (krátký film)

Sirena Film (CZ)
Příjemce grantu:
Sirena Film (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - soubor projektů
Výzva:
EACEA/23/2018
Celkový grant:
184 000 €
Rok získání grantu:
2019
Související podpořené projekty