Please ASK! (Art Science Kick)

Arte Urbana Collectif (BG, vedoucí projektu), Dafa Puppet Theater (CZ), Pro Progressione Kulturalis non profit Kozhasznu KFT (HU)

V rámci projektu vzniknou tři umělecko-vědecká divadelní představení, která budou odehrána na mezinárodním festivalu v Sofii. Cílem bude také sdílení know-how a zkušeností v této oblasti.

Projekt Please ASK! (Art Science Kick) – Kick-off new methodologies in performing art and science collaboration spočívá ve sdílení znalostí a uměleckých postupů pro tvorbu umělecko-vědeckých divadelních představení, růstu schopností a budování kapacit organizací, které projekt realizují. Po úvodní fázi sdílení uměleckého know-how a laboratoře pro vyzkoušení různých přístupů ke spolupráci mezi uměleckým a vědeckým prostředím vytvoří každý z partnerů vědecké divadelní představení. Témata a cílové skupiny diváků těchto představení budou odlišné, protože každý partner projektu bude mít vlastního partnera z oblasti vědy:

  • Arte Urbana Collectif – téma: astrobiologie, místní partneři: Astronomické oddělení Sofijské univerzity a Městské centrum mimoškolních aktivit – vesnice Baykal, publikum: dospělí;
  • Pro Progressione – téma: ornitologie, místní partner: Maďarský ptačí svaz, publikum: rodinné publikum;
  • Dafa Puppet Theatre – téma: kvantová fyzika, místní partneři: České vysoké učení technické a QWorld – QCzech, publikum: mladí diváci.

V závěrečné fázi projektu budou všechna tři představení odehrána na festivalu Theatre of Wonder v Sofii v roce 2025, který bude doprovázen konferencí a mezinárodní propagací projektu a jeho metodiky.

Příjemce grantu:
Arte Urbana Collectif (BG, vedoucí projektu), Dafa Puppet Theater (CZ), Pro Progressione Kulturalis non profit Kozhasznu KFT (HU)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty