PPP – People Power Partnership

Aktionstheater PAN.OPTIKUM (vedoucí projektu, DE), Centrum choreografického rozvoje S.E.S.TA (CZ) + dalších 11 partnerů

PPP je participativní divadelní projekt ve veřejném prostoru. V průběhu projektu vytvoří 104 mladých dospělých (young adults) ve věku 18 až 25 let třináct site-specific produkcí a hlavní představení, které poté navštíví všechny partnery. Kromě toho v první fázi vycestuje osm mladých dospělých do partnerského města, kde spolu s dalšími osmi vrstevníky vytvoří produkci pro veřejný prostor; ta vznikne v rámci divadelního festivalu. Témata jednotlivých kusů jsou určena ztvárnění ve veřejném prostoru a jsou zaměřena na sociálně relevantní otázky (jako spojovací forma výrazu slouží hip-hop jakožto typicky městská kultura). Mladí lidé mají podporu tvůrčího tým, který je složen ze zástupců partnerských organizací. Ve druhé fázi projektu mladí lidé ve skupinách po osmi osobách ze čtyř partnerských měst vytvoří hlavní produkci, která naváže na třináct původních děl. V rámci projektu zahrnuje veřejný prostor i virtuální veřejný prostor – k jejich propojování bude docházet prostřednictvím gamifikační aplikace založené na GPS.

Příjemce grantu:
Aktionstheater PAN.OPTIKUM (vedoucí projektu, DE), Centrum choreografického rozvoje S.E.S.TA (CZ) + dalších 11 partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
1 990 295 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 10. 2020 - 01. 10. 2024
Web projektu:
Facebook PPP
Související podpořené projekty