Princova cesta

Urban Distribution International (FR)

Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvládného a zraněného starce, netuší, jak velké tajemství před ním leží. Film Jeana-François Laguionie a Xaviera Picarda je okouzlující poklonou imaginaci a ódou na přátelství nespoutané konvencemi.
Premiéra: 27. 5. 2021 (Artcam Films)

Příjemce grantu:
Urban Distribution International (FR)
Partneři:

Artcam Films

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Distribuce a online distribuce
Okruh:
Selektivní podpora distribuce
Výzva:
EACEA/21/2019
Celkový grant:
270 778 €
Rok získání grantu:
2020
Web projektu:
Princova cesta
Související podpořené projekty