PASS: Promoting accessible shows combining music and performing arts

Fondazione Arturo Toscanni (IT, vedoucí projektu), Studio Citadela (CZ), Esteeton Taide Ja Kulttuuri Ry - Accac (FI), En Dynamei (GR)

Instituce ze čtyř zemí připraví inscenaci s umělci se smyslovým a kognitivním postižením. Budou také pracovat na zpřístupnění představení osobám s postižením.

Projekt PASS: Promoting accessible shows combining music and performing arts for people with Sensory and cognitive, který koordinuje Fondazione Toscanini (IT) se třemi partnery (Finsko, Řecko, Česko), se zabývá nedostatečným zapojením a zviditelněním umělců a diváků s kognitivním a smyslovým postižením do živých představení a scénických umění. Partneři společně vytvoří evropské a multidisciplinární pilotní představení, které využije asistivní technologie a zkombinuje hudbu, divadlo, tanec a výtvarné umění. Inscenace bude maximálně přístupná (pro osoby s postižením) a do tvůrčího procesu zapojí umělce s postižením.

Cíle:

  • tvůrci performativních umění budou schopni vytvářet přístupný umělecký obsah,
  • zúčastněné strany budou neustále konfrontovány s otázkou, jestli je jejich umění přístupné,
  • představení s umělci se zdravotním postižením získají na významu a budou se prezentovat také za hranicemi,
  • publikum se rozroste o děti se smyslovým a kognitivním postižením.

V rámci projektu budou probíhat diskuze se zástupci institucí, škol a sdružení o potřebách osob s postižením a příkladech dobré praxe (min. 24), což umožní vypracování metodologie přípravy přístupných inscenací. Partneři budou tvořit společně s umělci s postižením (min. 15–20) a žáky základních škol (8 až 16 tříd), aby připravili pilotní představení s technologiemi a integrovaným uměleckým jazykem. Proces zahrnuje pět experimentálních workshopů se školami, dvě umělecké rezidence a jedno školení zaměstnanců o požadavcích na přístupnost. Představení bude uvedeno v Itálii a bude putovat po všech partnerských zemích, kde se do něj zapojí přibližně 800 lidí.

Výstupy:

  • posílení schopností a zaměstnanosti umělců se smyslovým a kognitivním postižením,
  • zvýšený zájem a účast dětí v oblasti kreativity a scénického umění,
  • posílení schopnosti kulturních organizací spolupracovat na uměleckých dílech s vysokou společenskou hodnotou.

Hlavním výstupem projektu PASS bude referenční model multidisciplinárního přístupného představení s inkluzivním multimediálním programem a pokyny pro tvorbu vysoce přístupných představení.

Příjemce grantu:
Fondazione Arturo Toscanni (IT, vedoucí projektu), Studio Citadela (CZ), Esteeton Taide Ja Kulttuuri Ry - Accac (FI), En Dynamei (GR)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
199 986 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty