Puppet Nomad Academy IV

Mini teater Ljubljana, zavod za promocijo in izvedbo lutkovnih in gledaliških predstav Ljubljana (vedoucí projektu, SI), Buchty a loutky (CZ), Fondatsiya Za Rodopite (BG), Staffan Björklunds Teater Aktiebolag (SE), Umjetnička organizacija "Novo kazalište" (HR)

Součástí projektu jsou činnosti zaměřené na zlepšování kontaktů a znalostní výměny mezi partnerskými zeměmi. Jeho cílem je rovněž navázání kontaktů mezi mladší generací, která dokončuje univerzitní studia, a staršími zkušenými umělci. Převážně však jde o implementaci metody antického Řecka šíření dovedností a znalostí od mistrů svého oboru směrek k mladým a začínajícím. Předkládaný projekt je této metodě podobný v ohledech týkajících se hlavně umělecké mobility, vzdělávání a vytváření loutkových představení různými technikami, a to v odlišných konceptech vedení a řízení. Hlavním účelem projektu je uspořádání workshopů, které by mladým loutkářům a hercům umožnily setkat se se zkušenými mistry loutkářství a spolupracovat na různých představeních. Všechny tyto týmy jsou mezinárodní a tvoří je umělci z různých zemí a prostředí. Témata pokrývají široké spektrum od klasických motivů po nové, originální texty, které budou napsány přímo pro tato představení.

Příjemce grantu:
Mini teater Ljubljana, zavod za promocijo in izvedbo lutkovnih in gledaliških predstav Ljubljana (vedoucí projektu, SI), Buchty a loutky (CZ), Fondatsiya Za Rodopite (BG), Staffan Björklunds Teater Aktiebolag (SE), Umjetnička organizacija "Novo kazalište" (HR)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2015
Realizace projektu:
01. 05. 2015 – 01. 04. 2016
Související podpořené projekty