Puppets & Design

CTA – Centro Teatro Animazione e Figure (vedoucí projektu, IT), Studio Damúza (CZ), Istituto Europe di Design (ES), Lutkovno gledališče Ljubljana (SI)

Každý den jsme obklopeni nejrůznějšími objekty. Mohou být užitečné nebo krásné, my je však často používáme ledabyle a bezmyšlenkovitě. Nástup moderního designu před přibližně sto lety zapříčinil, že se objekty začaly stávat prostředkem k vyjádření společenské imaginace, ke zhmotnění ducha doby a vize designéra – staly se šiřiteli kultury. Zaměření „objektového a figurativního divadla“, což je specifická forma loutkové divadla, umožňuje proměnit objekty ve vypravěče příběhů, neboť překonají svou materiální a utilitární dimenzi, aby získaly duši, život, svůj vlastní osud. Cílem projektu je oprostit obyčejné objekty od jejich praktické funkce a učinit z nich prostředky k předávání sdělení a uměleckého vyjádření, nástroje k utváření mezikulturního dialogu. Projekt propojí činnost loutkářů a designérů, neboť schopnosti designérů mohou přispět k oživení loutkového divadla, jež naopak designerům umožní (společně s objektovou animací) přehodnotit objekty a vdechnout jim život skrze konkrétní tvary. Spolupráce loutkářů a profesionálů v oblasti designu (designérů, badatelů a studentů) spojená s organizací kulturních, vzdělávacích a propagačních aktivit přispěje k inovaci loutkového divadla a zvýší jeho popularitu mezi dospělými, dětmi, rodinami a školami v rámci EU. Do projektu jsou zapojena tři loutková divadla (z Itálie, Česka a Slovinska) a vyšší odborná škola designu (ze Španělska). Projekt zprostředkuje nové poznatky profesionálům z oblasti loutkového divadla a designu a rovněž širšímu publiku. To si klade za cíl oslovit na základě práce s objekty, se kterými mají lidé běžnou zkušenost, ale jež zároveň mohou skýtat umělecký prožitek. Propagace událostí v rámci projektu bude spočívat v upevňování povědomí o historickém a kulturním dědictví „objektového a figurativního divadla“, které – ačkoliv bývá spojováno se světem dětí – může oslovit široké spektrum diváků.

Příjemce grantu:
CTA – Centro Teatro Animazione e Figure (vedoucí projektu, IT), Studio Damúza (CZ), Istituto Europe di Design (ES), Lutkovno gledališče Ljubljana (SI)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2019
Realizace projektu:
01. 11. 2019 - 01. 11. 2022
Web projektu:
https://www.puppets-design.eu/
Související podpořené projekty