Remix Comix – Comics for Heritage

MULTIMEDIJALNI CENTAR LED ART (vedoucí proejktu, RS), LUSTR festival ilustrace (CZ), Stichting Zid (NL), Forum Ljubljana, zavod za umetnisko in kulturno produkcijo (SI), Monika Husar-Tokin (RS), Fondacija Novi Sad – evropska prestonica kulture (RS)

Projekt podporuje nadnárodní tvorbu nových, inovativních komiksů, které zpochybňují dominantní modely prezentace kulturního dědictví tak, aby se zapojilo nové publikum, zejména lidé patřící k menšinám a sociálně marginalizovaným skupinám.

Příjemce grantu:
MULTIMEDIJALNI CENTAR LED ART (vedoucí proejktu, RS), LUSTR festival ilustrace (CZ), Stichting Zid (NL), Forum Ljubljana, zavod za umetnisko in kulturno produkcijo (SI), Monika Husar-Tokin (RS), Fondacija Novi Sad – evropska prestonica kulture (RS)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2021-COOP-1
Celkový grant:
199 900 €
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty