Renewable Music. V4 Composers for Sustainability (RenMus)

Związek Kompozytorów Polskich (vedoucí projektu, PL), Orchestr Berg z. s. (CZ), Új Magyar Zene Egyesület (HU), Waves Bratislava (SK)

Po dvou letech pandemie covidu-19 se evropští skladatelé soudobé hudby snaží obnovit své tvůrčí a umělecké aktivity, které se na začátku roku 2020 téměř úplně zastavily.

Na druhé straně se evropští občané stále více obávají hrozící celosvětové klimatické katastrofy a vznikající evropské energetické krize. Náš projekt má oživit činnost skladatelů soudobé hudby na mezinárodní úrovni, vytvořit nové sítě mezinárodní spolupráce a zároveň se stát kanálem pro zvyšování povědomí o nutnosti integrace udržitelnosti a obnovitelných zdrojů ve všech aspektech života. Projekt zahrnuje nadnárodní spolupráci a výměny mezi kulturními organizacemi a umělci z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska, které tvoří Visegrádskou skupinu (V4). Partnery projektu jsou hudební organizace hluboce zakořeněné ve světě současné hudby svých národů, které se aktivně zapojují do nepřetržitého dialogu se všemi zúčastněnými stranami vytvářejícími, provádějícími nebo konzumujícími současnou hudbu. Projekt posílí kapacitu hudebních profesionálů a přeshraniční oběh evropské hudby zapojením skladatelů a hudebníků z partnerských zemí do společných uměleckých, vzdělávacích a networkingových aktivit (workshopy, mistrovské kurzy, zkoušky, koncerty). Objednáme a premiérově uvedeme čtyři nové inovativní skladby soudobé hudby, které odrážejí koncept „obnovitelné hudby“, odrážející myšlenku „obnovitelných zdrojů“. Upozorníme na priority evropské Zelené dohody a podpoříme dialog na toto téma v mezinárodní umělecké komunitě během otevřené online konference, která shrne priority projektu. Zavážeme se, že budeme spoluvytvářet, přijímat a šířit postupy šetrnější k životnímu prostředí a zvyšovat povědomí o udržitelném rozvoji v odvětví klasické hudby.

Příjemce grantu:
Związek Kompozytorów Polskich (vedoucí projektu, PL), Orchestr Berg z. s. (CZ), Új Magyar Zene Egyesület (HU), Waves Bratislava (SK)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
199 999 €
Rok získání grantu:
2022
Web projektu:
https://renmus.eu/
Související podpořené projekty