RESHAPE – Reflect, Share, Practice, Experiment

Office national de diffusion artistique (vedoucí projektu, FR), Institut umění – Divadelní ústav (CZ) + dalších 10 partnerů

RESHAPE je platforma zprostředkovatelských uměleckých organizací, které podporují rozvoj uměleckého sektoru ve vlastních zemích nebo regionech. Cílem networku RESHAPE je představit alternativu k evropskému uměleckému ekosystému a přehodnotit jeho nástroje a modely spolupráce, které by měly být na stejné úrovni s uměleckými a sociálními inovacemi a principy spravedlivosti, solidarity, geografické rovnováhy a udržitelnosti.

RESHAPE si klade za cíl vyvinout a otestovat experimentální metodu založenou na přístupu „zdola nahoru“ pro vytvoření nových narativů a nástrojů, které odpovídají vývoji uměleckého sektoru a společnosti. Zlepšením vědomostí, způsobilostí a reaktivity zprostředkujících organizací ve vztahu k současným uměleckým experimentům chce RESHAPE ovlivnit veřejné politiky a včlenit do ní budoucí nástroje.

Příjemce grantu:
Office national de diffusion artistique (vedoucí projektu, FR), Institut umění – Divadelní ústav (CZ) + dalších 10 partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
598 603,28 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 09. 2018 - 01. 03. 2021
Web projektu:
https://reshape.network/
Související podpořené projekty