Revealing Profound Identity Questions in Central Europe through EUPL Winners´ Translations

Bourdon (CZ)

Vybrali jsme tituly, které se na různých úrovních zabývají tématem identity, exilu, vysídlení, místa k životu, imigrace, vnitřních nebo vnějších cest za hledáním správného místa, kam jednotliví lidé patří, nutkání usadit se, knihy, které ukazují určitý pohled na společnost a na lidskou situaci, v širokém pohledu i na rodinu jako skutečnou základnu společnosti. Naší filozofií je vydávat a přinášet čtenářům knihy, jejichž prostřednictvím mohou na základě krásného příběhu a jazyka lépe poznat svět kolem. Přestože je obohacující cestovat na různá místa a setkávat se s lidmi, ve skutečnosti ne každý má takovéto možnosti.

V současné společensko-politické situaci ve střední Evropě jsme se rozhodli připravit náš projekt, který je založen na překladech oceněných Cenou Evropské unie za literaturu (EUPL) z méně používaných jazyků do češtiny. Doufáme, že tím nejen posílíme nadnárodní oběh a rozmanitost vysoce kvalitních literárních děl, ale že také přispějeme ke sblížení všech lidí žijících v různých částech Evropy tím, že jim umožníme se prostřednictvím literatury dozvědět více o ostatních.

Příjemce grantu:
Bourdon (CZ)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Literární překlady
Celkový grant:
57 590,55 €
Rok získání grantu:
2019
Realizace projektu:
01. 01. 2020 - 01. 12. 2021
Web projektu:
http://www.nakladatelstvi-bourdon.cz
Související podpořené projekty