Rights4kids – Theatre Performances to Promote the Convention on the Rights of the Child

Fondazione Aida (vedoucí projektu, IT), Performalita (CZ), Action Synergy (GR) Associazione Teatrale Trentina Interculturale (IT), DAHTeatar (RS), Network for Children´s Rights (GR), Theatro Aeroploio – Ena Theatro Giapaidia (GR)

Děti z ohrožených skupin obyvatelstva obvykle netvoří typické publikum pro kreativní a kulturní odvětví a často trpí rizikem, že dojde k porušení jejich práv. Rights4kids je projekt, jehož cílem je přivést děti z ohrožených skupin blíže k divadlu, zvyšovat povědomí o Konvenci o právech dítěte, podporovat děti, aby reflektovaly svá práva a sdílely své zkušenosti a příběhy.

K dosažení těchto cílů jsou předpokládány následující činnosti:

  • workshopy, které zapojí děti do procesu diskuze o Konvenci o jejich právech a výběru představení, která budou předváděna v každé z účastnických zemí,
  • produkce divadelních představení pro děti, která budou šířena do každé ze čtyř účastnických zemí (Itálie, Řecko, Česko, Srbsko); každé bude pokrývat alespoň dva články Konvence a v každé zemi se odehraje alespoň šest představení,
  • organizace festivalu Rights for Children, kde budou uváděny všechny hry ze všech zúčastněných zemí,
  • vývoj e-learningového kurzu, který bude poskytovat podporu všem školitelům, kteří se věnují tématu práva dětí v různých zemích,
  • vývoj internetového portálu, který bude sdružovat všechny výstupy vytvořené v rámci projektu (představení, pokyny pro workshopy, scénáře atd.).

Projekt bude zaměřen zejména na děti uprchlíků a děti z minoritních sociálních skupin.

Příjemce grantu:
Fondazione Aida (vedoucí projektu, IT), Performalita (CZ), Action Synergy (GR) Associazione Teatrale Trentina Interculturale (IT), DAHTeatar (RS), Network for Children´s Rights (GR), Theatro Aeroploio – Ena Theatro Giapaidia (GR)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Celkový grant:
198 547,92 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 10. 2018 - 01. 11. 2020
Web projektu:
http://rightsforkids.eu/
Související podpořené projekty