Role of Visual – Sculpture Art Creation in the Context of Sustainable Behaviour (RE-USE)

Sculpture Line s. r. o. (vedoucí projektu, CZ), Areacreativa42 (IT), Galéria Jána Koniarka v Trnave (SK)

Projekt podporuje rozvoj mladých sochařských talentů, včetně důrazu na ekologickou udržitelnost jejich tvorby. V druhém plánu bude široká veřejnost, jako publikum výtvarného umění v otevřeném prostoru, oslovena tématem důsledků klimatických změn v oblasti, ve které žije i mimo ni, a to prostřednictvím tématu udržitelného odívání.

Příjemce grantu:
Sculpture Line s. r. o. (vedoucí projektu, CZ), Areacreativa42 (IT), Galéria Jána Koniarka v Trnave (SK)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2021-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty