Roundabout Europe

Stichting Zomertheater Amersfoort (vedoucí projektu, NL), Centrum choreografického rozvoje S.E.S.TA (CZ), Município de Santa Maria da Feira (PT), Teaterforeningen For Helsingør Kommune (DK), The SeaChange Trust (UK)

Cílem projektu Roundabout Europe je profesionalizace umění v evropském veřejném prostoru tak, aby se z něj stalo respektované odvětví, jež poskytne uměleckým skupinám možnost kariérního růstu, přístup k novému publiku a přístup na trh. Umění ve veřejném prostoru je přirozeně tím nejotevřenějším a nejpřístupnějším uměleckým odvětvím a je oceňováno širokým a rozmanitým publikem. Projekt se zaměřuje na nové umělecké skupiny, které se chtějí zabývat tímto druhem umění, nebo se rozhodují, kam dále pokračovat ve svém uměleckém vývoji. Vybraní umělci jsou lídry a předními představiteli svých komunit. Festivaly jsou výbornými příklady organizací, jež jsou v přímém kontaktu se svými komunitami a jež se zaměřují na inovace a vytváření příležitostí pro nové formy umělecké tvorby. Pro projekt je klíčový pohyb uměleckých skupin po Evropě, protože ten vytváří mezikulturní konfrontaci a dialog, který nutí umělce pracovat spolu na vytváření bohaté evropské kulturní identity. Je velmi důležité, aby se umělci při své tvorbě setkávali s různými uměleckými disciplínami, publiky a kulturami tak, aby byla jejich tvorba oceňována po celé Evropě.

Cíle:

  • profesionalizace umělců zejména v oblastech, se kterými se v rámci svého vzdělávání dosud neseznámili,
  • zvýšení umělecké kvality umění ve veřejném prostoru,
  • interakce mezi umělci a festivaly tak, aby porozuměli vzájemným potřebám.

Projekt nemíří pouze jedním směrem, ale plní tyto cíle pomocí série propojených rezidenčních programů, ukázek a tréninkových setkání na všech uměleckých i praktických úrovních, na nichž se setkávají umělci a festivaly. Projekt chce podpořit umělce tak, aby byla jejich tvorba více profesionální, sebekritická, udržitelná, ekonomická a výdělečná, a to bez ztráty umělecké hodnoty. Toto učiní umělce v dlouhodobém horizontu méně závislé na dotacích.

Příjemce grantu:
Stichting Zomertheater Amersfoort (vedoucí projektu, NL), Centrum choreografického rozvoje S.E.S.TA (CZ), Município de Santa Maria da Feira (PT), Teaterforeningen For Helsingør Kommune (DK), The SeaChange Trust (UK)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
199 815 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 07. 2018 - 01. 06. 2021
Web projektu:
https://roundabouteurope.eu
Související podpořené projekty