Ruritania and Other Edges of the World

MeetFactory o. p. s. (vedoucí projektu, CZ), KAIR (SK), Hablar en arte –⁠⁠ HEA (ES), Visula Culture Research Center (UA)

Ruritánie se zabývá dekolonizací mocenských struktur, které stojí za dichotomií centrum/periferie, a zkoumá, co je v postpandemických evropských podmínkách lokální a centrální.

Příjemce grantu:
MeetFactory o. p. s. (vedoucí projektu, CZ), KAIR (SK), Hablar en arte –⁠⁠ HEA (ES), Visula Culture Research Center (UA)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2021-COOP-1
Celkový grant:
196 989 €
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty