Shaking the Walls

Gdański Teatr Szekspirowski (vedoucí projektu, PL), Kulturní centrum Cooltour Ostrava (CZ), An Grianan Theatre Management (IE), Parrabbola (UK), Ratatam (IS)

Hlavním cílem projektu Shaking the Walls je dát uměleckou podobu různým reálným a pomyslným zdem, které nás rozdělují ve společnosti, ať již jako členy sociálních skupin nebo na základě příslušnosti k odlišným etnikům, národům či státům. Cílem je nalezení způsobu interpretace metaforické „zdi lhostejnosti“, která je možná tou nejvíce rozostřenou a nejméně definovanou hranicí, která nás v dnešním světě rozděluje. V rámci spolupráce s partnerskými organizacemi projektu v zemích jejich původu a také místními jednotlivci, spolky a organizacemi budeme pracovat na definici a rozpoznání takových „zdí“ (bariér, hranic, problémů). Následně pomocí mezikulturního dialogu, umění a vzdělávání chceme hledat cesty, jak zvýšit společenské povědomí o problémech, s nimiž se potýkáme, a přispět k jejich řešení. Jedná se například o problémy politické, migrační, týkající se domácího násilí, izolace uvnitř určité společenské skupiny (a další, které budou předmětem zkoumání). Rádi bychom podpořili kreativní myšlení a umělecké vyjadřování prostřednictvím různých akcí v partnerských zemích a na vyvrcholení celého projektu na Grand Finale v Gdaňsku. Spolupráce mezi organizacemi z Česka, Polska, Islandu, Velké Británie a Irska bude založena na budování skutečného uměleckého propojení, které bude mezinárodně sdíleno skrze aktivity se silným zaměřením na zapojení publika. Veřejnost se do projektu může zapojit na základě komunitních aktivit anebo při interaktivních pouličních akcích, při kterých půjde o popsání výše zmíněných problematik prostřednictvím umění, vzdělávacích a společenských aktivit a událostí. Projekt obsahuje také výukový program zaměřený na mladé publikum a na kulturní profesionály, který jim pomůže budovat mezinárodní kariéru a zlepší jejich mobilitu mezi jednotlivými zeměmi. Jedním z podstatných cílů projektu je také zapojení veřejnosti do mezinárodní debaty. Naším plánem je přivést komunikaci o tématech na evropskou úroveň, a zlepšit tak povědomí o probíhajících a připravovaných aktivitách.

Příjemce grantu:
Gdański Teatr Szekspirowski (vedoucí projektu, PL), Kulturní centrum Cooltour Ostrava (CZ), An Grianan Theatre Management (IE), Parrabbola (UK), Ratatam (IS)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
199 174 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 11. 2018 - 02. 12. 2020
Web projektu:
http://shakingthewalls.eu/
Související podpořené projekty