Shape It

Contemporary Dance Trust (vedoucí projektu, UK), Tanec Praha (CZ), Comune di Bassano del Grappa (IT), Helsingin kaupunki (FI)

Projekt Shape It přichází s novým modelem tanečních představení pro mladé publikum. Projekt vychází z následujícího předpokladu: existuje představení vytvořené pro dospělé, které je v určité adaptaci vhodné i pro mladší publiku. Pokud podpoříme taneční profesionály, aby o své tvorbě vedli dialog s mladými lidmi, začnou se v Evropě tvořit nejlepší díla pro mladé publikum bez nákladů na vytvoření zcela nové produkce. Naší motivací je rozšířit publikum současného tance, k čemuž je zapotřebí oslovovat diváky v mladém věku. Nemůžeme utvářet nové publikum na základě stávajících, tradiční představ, které obvykle zastávají dětská divadla. Naopak – potřebujeme nové vize, jež budou odpovídat proměně našeho světa. Měli bychom tedy vycházet z otázek, které jsou pro děti a rodiny v Evropě v současné době naléhavé, jako je například migrace, gender, sexualita a zdraví.

Navržený model bude testován a rozvíjen na základě:

  • seminářů pro sdílení dovedností s lokálními umělci,
  • rezidencí s mladými lidmi v hostitelských zemích,
  • prezentace děl mimo městská centra před publikem, které obvykle nemá příležitost se do uměleckých a kulturních aktivit zapojit,
  • prezentace děl a šíření výstupů projektu za účelem rozvíjení jeho odkazu.
Příjemce grantu:
Contemporary Dance Trust (vedoucí projektu, UK), Tanec Praha (CZ), Comune di Bassano del Grappa (IT), Helsingin kaupunki (FI)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
199 979 €
Rok získání grantu:
2019
Realizace projektu:
01. 08. 2019 - 01. 01. 2022
Související podpořené projekty