Smrt a dívka

Manekino Film (RO)
Příjemce grantu:
Manekino Film (RO)
Partneři:

Pink Productions (CZ) – 20 000 €

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-CODEV
Celkový grant:
170 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty