#sofiaiscool, The Axolotls, 36m2

Bionaut (CZ)
Příjemce grantu:
Bionaut (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European mini-slate development
Výzva:
CREA-MEDIA-2023-DEVMINISLATE
Celkový grant:
165 000 €
Rok získání grantu:
2023
Web projektu:
Bionaut
Související podpořené projekty