Igi, Kouzelník, The Unblinking Eye, Nancy vs Raisa, Young Kafka

Marlene Film Production (CZ)
Příjemce grantu:
Marlene Film Production (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European slate development
Výzva:
CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE
Celkový grant:
290 000 €
Rok získání grantu:
2021
Web projektu:
Marlene Film Production
Související podpořené projekty