Sounds Of Europe

Trefpunt Festival (vedoucí projektu, BE), Earth Music s. r. o. (CZ) + dalších 11 partnerů

Evropa je rozmanitý region složený z mnoha národů, kultur, jazyků a tradic. Pro posílení soudržnosti v tak rozmanitém regionu je nezbytná interakce, spolupráce, porozumění a výměna. Ze společné vášně pro kulturu a zejména hudbu má 13 hudebních festivalů z 11 zemí velké přání spolupracovat, aby ukázaly bohatství evropských hudebních tradic napříč kontinentem, a posílily tím hudební sektor. Projekt má za cíl vytvořit silnou síť pro výměnu umělců, kulturních aktérů a odborných znalostí. Chce propagovat zúčastněné umělce všemi možnými prostředky (fyzickými i digitálními), propojovat a aktivizovat publikum a kulturní pracovníky a také realizovat všechny aktivity s maximálním ohledem na ekologii a udržitelnost.

Příjemce grantu:
Trefpunt Festival (vedoucí projektu, BE), Earth Music s. r. o. (CZ) + dalších 11 partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2021-COOP-2
Celkový grant:
999 999 €
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty