SPECTRUM 14|15

Ocubo Criativo Actividades Literárias (vedoucí projektu, PT), Young Talents (CZ), Valoparta (FI), Forum Ljubljana, zavod za umetniško in kulturno produkcijo (SI), Toruńska Agenda Kulturalna (PL)

Spectrum se zabývá light artem nebo-li světelným uměním. Proč zrovna tato oblast? Světelné umění nezná bariéry z pohledu společenského postavení a vzdělání. Spectrum je také o interakci. Jakto? Interakce přináší početné, vzrušující možnosti a členové Spectra je chtějí prozkoumat. Spectrum je veřejným prostorem. Proč? Protože jde o nejlepší způsob, jak zasáhnout všechny účastníky bez ohledu na jejich socioekonomickou situaci. Spectrum také expanduje. Jak a proč? Získané znalosti z oblasti světelného umění vede členy Spectra k rozšiřování a šíření jejich zkušeností tak, aby z nich mohlo čerpat více zúčastněných a tudíž by umělecká výměna dostala nový rozměr. Projekt usiluje o vytvoření akcí, které by umožnily zažít nové a vzrušující postupy práce se světlem odborníkům či studentům, ale i aktivním obyvatelům města a turistům. Pod drobnohled se přitom dostane řada různých disciplín světelného umění osvětlení otevřeného prostoru, náměstí, budov, soch, fasád, ale i scénické osvětlení.

Příjemce grantu:
Ocubo Criativo Actividades Literárias (vedoucí projektu, PT), Young Talents (CZ), Valoparta (FI), Forum Ljubljana, zavod za umetniško in kulturno produkcijo (SI), Toruńska Agenda Kulturalna (PL)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
199 000 €
Rok získání grantu:
2014
Realizace projektu:
01. 09. 2014 - 01. 12. 2015
Web projektu:
www.spectrum14-15.org/en/home
Související podpořené projekty