Springback Ringside

Tanec Praha (CZ), Aerowaves (UK), Croatian Cultural Centre (HKD) (HR), EN-KNAP Productions (SI), Student Cultural Centre in Novi Sad (RS), Workshop Foundation (HU), Igor & Moreno/S’Ala Spazio (IT)

Springback Ringside je nový projekt organizace Aerowaves, během něhož sledují divácí představení ve virtuální realitě, po kterém následuje diskuze s diváky.

3D záznam je tak přesvědčivý, že divák může pocítit kinestetickou empatii – základní prvek komunikace, který definuje taneční představení. Výzkum bude realizován prostřednictvím minimálně 14 prezentací v 6 zemích, při nichž budou testovány reakce různorodého publika, kterému je často odepřen živý taneční zážitek; nová zkušenost tak může podpořiz zájem o další návštěvy mimo virtuální prostředí.

Příjemce grantu:
Tanec Praha (CZ), Aerowaves (UK), Croatian Cultural Centre (HKD) (HR), EN-KNAP Productions (SI), Student Cultural Centre in Novi Sad (RS), Workshop Foundation (HU), Igor & Moreno/S’Ala Spazio (IT)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Perform Europe
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty