Sustainability is in the AiR (SAiR)

Mednarodni grafični likovni center (vedoucí projektu, SI), MeetFactory (CZ), Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio SA/Matadero (SP), Snehta Residency (GR)

Projekt se zaměřuje na udržitelné fungování rezidenčních center a jeho cílem je podpora udržitelných uměleckých postupů a zlepšování profesních příležitostí pro umělce/kyně.

Projekt snoubí a aktualizuje provozní strategie čtyř rezidenčních center: v Lublani (MGLC Švicarija), Praze (MeetFactory), Madridu (Matadero) a Athénách (Snehta). Přidanou hodnotou projektu je vedle osvojování si udržitelných ateliérových postupů a samotných rezidenčních pobytů také rozsáhlý doprovodný program.

Cíle projektu SAiR jsou:

  • oživit činnost rezidenčních center po pandemické krizi udržitelným způsobem,
  • zajistit cirkulaci umělců/kyň a poskytnout příležitosti k propojování uměleckých postupů,
  • rozvíjet udržitelný proces tvorby v rezidenčním centru, které může umělcům/kyním nabídnout čas a prostor k rozvíjení projektů,
  • podporu profesionálních pracovníků a finanční prostředky na vytvoření nového uměleckého díla,
  • zkoumat udržitelné umělecké postupy a infrastrukturní potenciál rezidenčních center a šířeji testovat jejich přínos mimo svět umění,
  • zvýšit povědomí o otázkách udržitelnosti v širším kontextu.

Hlavními výstupy projektu jsou reciproční rezidence (umělci*kyně působící v České republice budou postupněpo dobu tří měsíců působit v každém uměleckém centru – Matadero Madrid, Snehta Athény, MGLC Švicarija) a práce na uměleckých projektech; sdílení znalostí (cyklus online workshopů a vytvoření manuálu pro udržitelnou ateliérovou praxi), program zaměřený na zapojování komunit se závěrečnou výstavou/prezentací projektu umělců*kyň v každém partnerském rezidenčním centru (akce o 4 kapitolách).

Příjemce grantu:
Mednarodni grafični likovni center (vedoucí projektu, SI), MeetFactory (CZ), Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio SA/Matadero (SP), Snehta Residency (GR)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty