Švejk, Jízdní hlídka, Krasosmutnění

Infinity Prague (CZ)
Příjemce grantu:
Infinity Prague (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - soubor projektů
Výzva:
EACEA/18/2014
Celkový grant:
150 000 €
Rok získání grantu:
2015
Související podpořené projekty